AISCC Tanıtım Videosu
AISCC Onursal - Danışma Kurulu
AISCC Kurumsal Misyon & Vizyon

Kentlerin birbiriyle ekonomik, ticari, siyasal, kültürel ilişkiler kurması oldukça eskiye dayanmaktadır. Günümüzde ise küreselleşme, demokratikleşme, yerel katılımın güçlenmesi gibi gelişmeler ile kentler arasındaki ilişkiler çok daha derin ve canlı bir hale gelmiştir. Uluslararası alanda şehirler arasındaki ilişkilerin en somut ve en göze çarpan biçimlerinden biri Kardeş Şehir ilişkileridir.

Ülkelerin dış politikalarının önemli tamamlayıcılarından olan kentler arası ilişkiler bağlamında  belediyelerinin yoğun olarak Kardeş  Şehirler edindiğini  söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte kurulan Kardeş Şehir ilişkilerinin zamana karşı ne kadar dayanıklı olduğu ise tartışma konusudur. Başlarda büyük bir canlılıkla sürdürülen ilişkiler, yıllar içerisinde işlevsizleşmekte ve başlangıç heyecanını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra belediyelerin Kardeş Şehirlerinin tek bir merkez tarafından, düzenli ve güncel bir şekilde kayıt altına alınmayışı da çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

UEMP olarak belediyelerin hedef coğrafyasındaki şehirlerle ilişkilerinin koordinasyonuna destek oluyoruz. Bu çerçevede kardeş şehir ilişkilerinin kurulması tarafımızdan özenle sürdürülen bir faaliyet alanıdır.

Çalışmanın bu haliyle , ilgili taraflara yararlı olmasını dileriz.

 

Thomas Hunsteger-PETERMANN

 UEMP Birlik Başkanı

Almanya Hamm Belediye Başkanı

ŞEHİRLER DİPLOMASİSİ

Ticaret İçin Yalnızca Başkentlere Değil  İlçe ve Köyler ile Temas

İnanmak Başarmaktır

Şehirler bulundukları coğrafyalarda küresel ağları inşa ederler.

Kardeş belediye protokolü kurmak, bölge kalkınması ve işbirliğinin arttırılması  açısından anlamlıdır.

Kardeş şehir olmak,

Kültürden ticarete, işbirliğinden tecrübe paylaşımına kadar gücü ikiye katlamak,

Kardeş şehir olmak,

Kardeş belediye protokolü imzalayarak farklı ülkelerdeki,

Farklı kentlerin temsilcilerini buluşturmak,

İş adamlarını bir araya getirmek ve proje geliştirmeleri için teşvik etmek,

Gelişen ticaretle birlikte istihdam yaratmak,

 

Bölgenin gelir düzeyini arttırmak.

Kardeş şehir olmak,

Gönüllü işbirliği projeleri ile ortak bir amaç belirlemek,

şehir ve bölge yurt dışı tanıtımı gerçekleştirmek,

Çevre kaynaklarının hedefler doğrultusunda kullanımını sağlamak.

Kardeş şehir olmak,

Şehir ekonomisine uygun heyet ziyaretleri gerçekleştirerek fuarlar düzenlemek,

Konser, Sergi , Festival gibi kültürel faaliyetler düzenlemek,

Kamu diplomasisinin ekonomik altyapısını oluşturmak.

"KARDEŞ ŞEHİR" NEDİR ?

Kardeş Şehir, kentler, ilçeler veya eyaletler arasında kurulan derin ve uzun vadeli bir ortaklık biçimidir. Bu ortaklık kültürel, ticari, kalkınma, çatışma çözümü gibi pek çok farklı sebebe dayanabilir. Kardeş Şehir ilişkileri, toplumlara karşılıklı yarar için ortak konuların ele alınması açısından esneklik ve kolaylık sağlamaktadır.

 KARDEŞ ŞEHİRLERİN TARİHİ

ABD Başkanı Eisenhower Neden Kardeş Şehir Konseyini Kurdu?

 Daha öncesinde çeşitli ilişkiler olmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri için Kardeş Şehir ilişkilerinin ilk olarak 1956'da kurulan "Sister Cities International" organizasyonuyla başladığı söylenebilir. II. Dünya Savaşı sonrasında ABD Başkanı Eisenhower'ın farklı kültürlerin ortaklarının çatışmaları azaltacağı önerisiyle kurulan Konsey, kardeş şehir ilişkisini "vatandaş diplomasisi" olarak tanımlamaktadır. Kuruluşundan beri tüm ABD Başkanlarının Konseyin  onursal başkanlığını yapmaları kardeş şehir projelerine verilen önemi gösterir niteliktedir. Kardeş Şehir projeleri, savaş sonrasındaki diplomatik gerginlikleri yatıştırma  ve kalkınma yardımları konusunda oldukça etkili olmuştur. Konsey bünyesindeki Kardeş Şehirler son 50 yılda, 1970'lerdeki Çin ile işbirliği dahil olmak üzere, pek çok diplomatik ilişki düzenlemiştir.

 AVRUPA'DA KARDEŞ ŞEHİR

Kardeş Şehir (Sister City, Twin Towns) hareketi, II. Dünya Savaşı sonrasında genelikle parçalanmış ülkelerin belediye başkanları ve vatandaşlarının çalışmalarıyla yaygınlaştı. Kardeş Şehir hareketi 1951'de kurulan Avrupa Belediyeler Konseyi'nin en önemli önceliklerinden biri oldu  ve 1950'lerde Kardeş Şehir sayısında ciddi bir artış görüldü. Kardeş Şehir ilişkileri, Avrupa Birliği'nin genişlemesinde ve derinleşmesinde de oldukça olumlu rol oynadı. Kardeş Şehir ilişkileri, AB'nin özelikle Güney ve Doğu Avrupa ülkelerine doğru genişlemesi süreçlerinde, demokrasi restorasyonu  ve entegrasyon konusunda yapıcı rol üstlendi.

NEDEN KARDEŞ ŞEHİR? 

Şehirler, bulundukları siyasi coğrafyalarda öne çıkabilen, değişen ekonomik organizasyonu kontrol edebilen ve kavşak noktaları oluşturarak diğer kentlerle ilişki içinde küresel ağları inşa eden mekanlar olması bakımından uluslararası sisteminde önemi gittikçe artan yere sahiptir.

Avrupa Birliği gibi  ulus üstü  yapılar entegrasyon ve demokratikleşme süreçleri, sınır ötesi işbirlikleri için yerel yönetimler arası diyalog ve Kardeş Şehir projelerini desteklemektedir. Buna paralel olarak , uluslararası hukuktaki gelişmeler, yerel yönetimlere, uluslararası planda uygun fırsatlar hazırlayan bir yönde gelişmektedir.

Farklı ülkelerdeki kentlerin temsilcileri aracılığıyla doğrudan ilişki ve iletişim kurarak tecrübe, insan, sermaye ve kültür akışını sağlamanın en çok kullanılan yolu olarak Kardeş Şehir, tamamlayıcı bir diplomasi türüdür.

Yerel yönetimler arasındaki Kardeş Şehir ilişkisi, çatışmaların önlenmesi / barışçıl yollarla çözümü, kalkınma, işbirliğinin arttırılması, iyi uygulama transferi, sosyal hizmetler, çevre politikaları ve kültürel mirasın korunması gibi konularda son derece olumlu bir role sahiptir.

UEMP OLARAK KARDEŞ ŞEHİRLERLE İLGİLİ NELER YAPIYORUZ ? 

UEMP olarak işbirliği ve Kardeş Şehir Protokolü imzalamış  bölgelerin  Türkiye'deki Kardeş Şehirleriyle var olan ve olası ilişkilerini geliştirme hususuna oldukça özen göstermekteyiz. 

Bu çerçevede UEMP  olarak yürütmekte  olduğumuz faaliyetler şunlardır:

Belediyeler arasındaki kardeş şehir ilişkileri ile diğer işbirliği alanları ve projelerin koordinasyon ve takibini yürütmek,

Güncel olarak şehirlerdeki gelişmeleri ulusal ve uluslararası medya organlarından takip ederek, olası işbirliği fırsatlarından belediyeleri haberdar etmek,

Ortak konular çerçevesinde kardeş şehirleri bir araya getirerek işbirliği imkanlarına zemin hazırlamak,

Proje ve işbirlikleri geliştirilirken, ülkeler arasındaki dil ve yerel yönetim mevzuatı gibi farklılıklardan kaynaklanan sorunları asgariye indirmek,

Belediyeler  hakkında titizlikle hazırlanan dosyalar yoluyla toplumsal, coğrafi ve ekonomik özellikler vb... konulardaki bilgi eksikliği sorununu çözmek,

Belediyelerin öncelikli hedef coğrafyasındaki yerel yönetimlerle olan kardeş şehir ilişkileri, ortak proje ve diğer işbirliklerini koordine etmek,

Kardeş Şehir protokollerini uygun olarak hazırlamak ve sürdürmesine yardımcı olmak 

Sonuç olarak, Kardeş Şehir, İşbirliği Protokolü veya  İyi Niyet Mektubu imzalamış Kaymakamlıkların, Belediyelerin, Üniversitelerin, Okulların, Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliği içinde stratejik  vizyon oluşturmaları ülkelerin kalkınmalarına ve dostluklarına büyük katkılar  sağlayacaktır.

 

 

 

ATİK Uluslararası Bilim ve Kültür Konseyi İnternet Sitesi ASEL Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketine yaptırılmıştır.
Copyright © 2015 ASEL A.Ş.